preloder
KUAR
Home / KUAR

KUAR HAKKINDA

Koç Üniversitesi ve Arçelik A.Ş. ortaklığı ile 2015 yılında kurulan Koç Üniversitesi – Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAR) Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin üretim kapasitesini, üretim kalitesini ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak araştırma çıktıları elde etmeyi hedeflemektedir.

Araştırmalarımızı yaşam stili, eğlence/sanat, kültürel miras, bilgi/destek, ulaşım, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda disiplinlerarası bir çizgide sürdürüyoruz; ve bu alanlarda kavramsal/deneysel/vizyoner prototipler, geleceğin ürünleri için çalışır prototipler, yeniden tasarlanmış ürün prototipleri ve yaratıcı üretime yol gösterecek tasarım kılavuzları gibi çıktılar elde etmeyi hedefliyoruz.

Bu faaliyet alanları çerçevesinde, öncelikle yenilikçi ve yaşam kalitesini artırıcı üretim ya da vizyon projelerine dönüşebilecek fikirler toplamaya ve yaratmaya çalışıyoruz. Bu aşamada fikir üreticilerinin haklarının korunması ve ticarileşme süreçlerinde Koç Üniversitesi’nin ilgili birimlerinden Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) koordinatörlüğünde ve üniversitenin fikir hakları politikası kapsamında destek almaktayız. Fikir toplama ve yaratma amacıyla uluslararası katılıma açık ve uluslararası jüri tarafından değerlendirilen fikir yarışmaları düzenliyoruz. Ayrıca bireylerden, ekiplerden veya şirketlerden gelen proje fikirlerini bir fikir havuzunda toplayarak inceliyor ve değer yaratma potansiyeli taşıyan fikirlere projelendirme desteği veriyoruz. Keşfedilmemiş veya henüz çözümü bulunamamış tüketici taleplerinin anlaşılması için kullanıcılar ile saha çalışmaları ve atölye çalışmaları yürütüyoruz. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren veya yaratıcı endüstriler çıktılarından artı değer elde edebilecek bireyleri, ekipleri ve şirketleri uzmanlar, akademisyenler ve araştırmacılar ile buluşturuyor; çalıştaylar ve eğitimler düzenliyoruz; ve bu süreçlerde gelişen fikirlere projelendirme desteği veriyoruz.

Koç Üniversitesi’nin uzmanları ve araştırmacı öğretim üyeleri önderliğinde uygulamalı geliştirme için kullanılabilecek toplam 1000 m2’yi bulan, elektronik ve mekanik bileşen üretimi, yazılım geliştirme, ses/görüntü prodüksiyonları, kullanıcı deneyimi araştırmaları, eser sergileme gibi çeşitli amaçlar için donatılmış atölye tesislerimizde kavram geliştirme, fizibilite çalışmaları, ekip oluşturma, şirketleşme, fonlama ve teknoloji transferi konularında üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği içinde destek vermekteyiz. KUAR bünyesinde ise yazılım geliştirme, donanım geliştirme, estetik entegrasyon geliştirme, kullanıcı deneyimi değerlendirme faaliyetlerinde yetkin bir “mutfak” bölümümüz mevcut.

ARÇELİK HAKKINDA

Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği sektörlerinde üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri ile faaliyet gösteren Arçelik A.Ş. yaklaşık 25.000 çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika’da 14 üretim tesisi, dünyanın dört bir yanındaki satış ve pazarlama organizasyonu ve kendisine ait 10 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy ve Altus) 100’den fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır.

ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

Koç Üniversitesi – Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin araştırmaları merkezin bir parçası olarak ve merkezle işbirliği içinde çalışan çeşitli laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Araştırma faaliyetlerimiz hakkında bilgi için:

https://design.ku.edu.tr/projects/

0 Shares