KUAR Yaratıcı Genç Gönüllüler Programı

Bu program KUAR’da yapılan araştırma faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan katılımcıların yer aldığı bir topluluk oluşturmak, bu topluluğun birbirine erişimini sağlamak ve topluluk üyelerine çeşitli faydalar sağlamak üzere kurulmuştur. Bu topluluğun genel amacı Türkiye’de araştırma ve geliştirme kültürünün ve faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu bağlamda genç gönüllülere destek vermektir. KUAR Yaratıcı Genç Gönüllüler Programı üyelerin program içerisindeki aktivitelerine göre çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

KUAR Çizgi

badges_ÇizgiBu seviye KUAR’ın düzenlediği araştırma faaliyetlerinden her hangi birine katılan ve katılım sertifikasına sahip olan üyelerin dahil olduğu giriş seviyesidir. Bu seviyede yer alan katılımcılar KUAR’ın organize ettiği etkinliklerden erken haberdar olurlar ve 2. seviye* araştırma etkinliklerine katılım hakkı kazanırlar. KUAR Çizgi Üyeleri KUAR’ın etkinliklerine katılan diğer üyelerin içinde bulunduğu bir ağa dâhil edilirler. Bu sayede araştırma gönüllüsü olan birçok üyeyle iletişim imkânına sahip olurlar.

Kuar Kare

badges_KareBu seviyede yer alan katılımcılar “KUAR Çizgi’nin” sağladığı faydaların yanında, KUAR’ın 1. seviye araştırma etkinliklerine katılma imkanına sahip olacaktır.

Kuar Küp

badges_KüpBu seviyede yer alan katılımcılar “KUAR Çizgi ve KUAR Kare’nin” sağladığı faydaların yanında davetiyeli etkinliklere katılım hakkı kazanacaktır. Bunun yanında KUAR’ın ücretli olarak ulaşılabilecek yayınlarına (makale, kitap, bildiri vb.) ücretsiz olarak ulaşma imkanı kazanacaklardır.

 

*3. Seviye, 2. Seviye, 1.Seviye araştırma etkinlikleri ve davetiye etkinlikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
3. Seviye araştırma etkinlikleri KUAR’ın düzenlediği geniş katılımlı seminer, atölye gibi etkinliklerdir.
2. Seviye araştırma etkinlikleri devam niteliği taşıyan, ürün çıktılarının testlerini de kapsayan etkinliklerdir.
1. Seviye araştırma etkinlikleri kapalı gruplarla yapılan etkinliklerdir. Bu etkinliklerde katılımcılara ödeme yapılma ihtimali vardır.
Davetiyeli etkinlikler öncelik sırasına göre davetiye alınarak katılıma hak kazanılan etkinliklerdir.

tablo

KUAR Yaratıcı Genç Gönüllüler programına giriş KUAR’ın bu kapsamda düzenlediği etkinliklere (workshop, deney, staj vb.) katılma koşuluyla olmaktadır. Daha sonra program dahilinde yer alınan faaliyetler çerçevesinde program içerisinde KUAR Kare ve KUAR Küp seviyelerine erişme imkanı olacaktır. Bu seviyelere yükselmek için gerekli puanlar genellikle KUAR’ın düzenleyeceği diğer faaliyetlere katılım yoluyla olacaktır. Bunun yanında program dahilinde duyurusu yapılacak ,düzenlenen faaliyetlere katılım dışında gerçekleştirilecek başka aktivitelerle de puan dahilinde kazanılan puanlar seviye artırma için kullanılabilecektir.