Koç Üniversitesi 5 Ekim 2018’de ufuk açıcı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Doç. Dr. Bilge Mutlu, Kule 2’de “Robotik Ürünlerle Bütünsel Etkileşim Tasarımı” hakkındaki görüşlerini ve çalışmalarını katılımcılar ile paylaşacak.

Robotlar kullanıcılarına karmaşık etkileşimler sunan ve insan etkinliklerini ve ortamını tamamen değiştiren yeni bir ürün ailesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürünleri başarılı bir şekilde nasıl tasarlayabiliriz?

Seminerde Dr. Mutlu, bu soyu cevaplamaya yönelik, “bütünsel etkileşim” kavlarını sunup, örnekler vererek robotların bu tür etkileşimler için nasıl tasarlanacağını tartışacak. Özellikle, seminer kapsamında, (1) robotik ürünlerin tasarım unsurlarını nasıl daha iyi tanımlayabileceğimizi ve anlayabileceğimizi, (2) tasarımcılara bu unsurları ele almada nasıl yardımcı olabileceğimizi, ve (3) insan etkinliklerini nasıl daha iyi anlayabileceğimizi ve robotları bu etkinlikleri desteklemek için nasıl tasarlayabileceğimizi ele alacak.

Bilge Mutlu kimdir?

Bilge Mutlu Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri Bölümünde doçent olarak görev almakta ve burada İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı ve İşbirlikçi Robotbilim Laboratuvarı’nı yönetmektedir. Araştırmaları robotların kolaylıkla tasarlanması ve bu ürünlerin insan ortamına başarılı bir şekilde entegre edilebilmesi için insan-merkezli yöntemler ve ilkeler geliştirmeye odaklanmaktadır. Üniversite’de, kullanıcı deneyimi ve araştırma yöntemleri konularında ders vermekte ve “Mad UX” Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Sertifika Programı’nı yönetmektedir. Eğitimini tasarım, bilgisayar bilimleri, ve davranış bilimlerini birleştirecek şekilde yapmış, ve doktora çalışmalarını Carnegie Mellon Üniversitesi’nde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında tamamlamıştır. Fulbright bursu ve ABD Ulusal Bilim Kurumu’nun KARİYER ödülüne layık görülmüştür. Araştırmaları birçok uluslararası makale ödülü almış ve the Economist, New Scientist, ve Discovery News gibi yayınlara konu olmuştur. Bilge Mutlu ve araştırmaları hakkında bilgi http://bilgemutlu.com ve http://hci.cs.wisc.edu adreslerinde bulunabilir.